Stanovení požadavků pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu

Služební předpis 2/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 4. ledna 2016, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.

Stanovení požadavků pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu