Setkání kronikářů v SOkA Uherské Hradiště

Ve čtvrtek 21. května 2015 se ve Státním okresním archivu Uherské Hradiště uskuteční setkání obecních kronikářů. Srdečně zveme nejen začínající i zkušené kronikáře měst a obcí, ale také starosty a pracovníky obecních úřadů, kteří se podílejí na kronikářské a dokumentační činnosti. Bližší informace naleznete na pozvánce.

 

Setkání kronikářů v SOkA Uherské Hradiště