Seminář pro školy ve Státním okresním archivu Uherské Hradiště

Seminář věnovanéný provádění skartačního řízení ve školách, který proběhl ve čtvrtek 5. 5. 2016 v SOkA Uherské Hradiště.

Seminář pro školy ve Státním okresním archivu Uherské Hradiště