Seminář pro obce ve Státním okresním archivu Uherské Hradiště

Dne 23. 5. proběhl v archivu seminář pro pracovníky obecních úřadů, věnovaný podrobnostem provádění skartačního řízení. Obě prezentace z této akce jsou k dispozici zde.

Seminář pro obce ve Státním okresním archivu Uherské Hradiště