Přednáška v SoKA Uh. Hradiště - Nahodilá armáda

Československé legie

Dne 8. listopadu 2017 od 17 hodin se uskuteční ve Státním okresním archivu Uherské Hradiště přednáška Mgr. Františka Trávníčka, věnovaná historii československých legií.  Srdečně zveme všechny zájemce o historii.

 

Přednáška v SoKA Uh. Hradiště - Nahodilá armáda