Mezinárodní den archivů - SOkA Uherské Hradiště

V pátek 12. 6. a v sobotu 13. 6. se náš archiv opět připojí k oslavám Mezinárodního dne archivů.  Těšit se můžete na prohlídku historické budovy archivu, nejzajímavější archiválie z našich depozitářů a také dostanete příležitost seznámit se hravou formou s povoláním archiváře.

Mezinárodní den archivů - SOkA Uherské Hradiště