Materiály ze setkání kronikářů v SOkA Uherské Hradiště

Děkujeme všem starostům a obecním kronikářům, kteří se zúčastnili setkání kronikářů okresu Uherské Hradiště, jež se uskutečnilo 21. května 2015 v našem archivu. Pro ně i pro ty, kdo se nemohli zúčastnit, jsou zde k dispozici obě přednesené prezentace.

Materiály ze setkání kronikářů v SOkA Uherské Hradiště