Kontakty SOkA Uherské Hradiště

Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D.
Ředitel archivu
+420 572 552 757
PhDr. Ludmila Hobzová
Archivářka
+420 572 552 634
Bc. Anna Maňásková
Archivářka
+420 572 552 634
Mgr. Kateřina Czinegová
Archivářka
+420 572 552 634
Mgr. Magdalena Čoupková
Archivářka
+420 572 552 634
Marie Pazderková
Zásobovačka
+420 572 552 634
Martin Slavík
Domovník
+420 606 666 722
Mgr. Marta Grosmanová
Archivářka, přidělena k úkolům v SOkA Zlín
Mgr. Kamila Nečasová
Archivářka, přidělena k úkolům v SOkA Zlín