Historická společnost Starý Velehrad

V SOkA Uherské Hradiště je možnost kontaktu na Historickou společnost Starý Velehrad. Informace o společnosti lze najít na elektronické adrese http://velehrad.webnode.cz

Historická společnost Starý Velehrad je dobrovolnou, zájmovou i odbornou organizací, která sdružuje jednotlivce i organizace, podílející se na bádání o dějinách našeho území, se zvláštním zřetelem k dějinám státního útvaru západních Slovanů Velká Morava, cyrilometodějské a velkomoravské tradici. Společnost má charakter studijní, dokumentační, vlastivědný a vzdělávací. Sdružuje zájemce – odborníky i laiky – bez ohledu na jejich místo bydliště, povolání, politické či náboženské přesvědčení.

Zdroj: velehrad.webnode.cz