Digitalizace vybraných archiválií SOkA Uherské Hradiště na webu

Moravský zemský archiv uveřejňuje testovací verzi digitalizace vybraných archiválií SOkA Uherské Hradiště.

Digitalizace vybraných archiválií SOkA Uherské Hradiště na webu