Další archivní pomůcky přístupné online

Na stránky Státního okresního archivu Uherské Hradiště byly přidány nové inventáře fondů okresních prokuratur, notářství a místních národních výborů. Najdete je v sekci Digitalizované archiválie po kliknutí na jeden z odkazů v levém sloupci.

Další archivní pomůcky přístupné online