Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Velehradská 124
686 01 Uherské Hradiště

tel. +420 572 552 634 (ústředna)
fax. +420 572 552 757 (ředitel)
e-mail: soka_uherskehradiste@mza.cz
www: http://uherske-hradiste.mza.cz

ID DS MZA v Brně: p8caixb